iPhone

iPhone OS 4.0

Generalna — Autor strigoi7904 @ 18:44

Prema najnovijim saznanjima CNET-a, već je moguće skinuti i testirati najnoviji operativni sistem za iPhone, OS 4.0.

Krajem januara 2010. godine biće zvanično prikazana beta verzija navedenog softvera.


Nude it... :)

Generalna — Autor strigoi7904 @ 18:42

Jako zanimljiva aplikacija :)


Powered by blog.co.yu